Ontslaglijn.nl
Ontslagvergoeding

Een ontslagvergoeding voor een werknemer is bedoeld als financiële compensatie voor het ontslag. Bij een individueel ontslag kan de hoogte van een ontslagvergoeding worden vastgesteld op basis van een wettelijke transitievergoeding, een beslissing van de kantonrechter of een door werkgever en werknemer overeengekomen vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden. Bij een collectief ontslag wordt de hoogte van een ontslagvergoeding vrijwel altijd vastgesteld op basis van een met de vakbonden overeengekomen sociaal plan dat in beginsel bindend is voor alle betrokken werknemers ongeacht de hoogte van de ontslagvergoeding.

De transitievergoeding en de kantonrechtersformule zijn de meest gangbare formules voor het berekenen van een ontslagvergoeding. De transitievergoeding en de kantonrechtersformule zijn niet van toepassing op ambtenaren, maar afhankelijk van de reden van het ontslag kan er toch sprake zijn van een ontslagvergoeding voor ambtenaren door afkoop van hun recht op een werkloosheidsuitkering en/of bovenwettelijke werkloosheidsuitkering in ruil voor een eenmalige ontslagvergoeding.

De transitievergoeding is een wettelijk vastgestelde ontslagvergoeding die een werkgever aan een werknemer moet betalen bij ontslag na een (tijdelijk of vast) dienstverband van minimaal 2 jaar en waarbij sprake is van ontslag via het UWV, via de kantonrechter of door het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Meer informatie over de transitievergoeding en het berekenen van de transitievergoeding met behulp van een calculator vindt u hier.

De kantonrechtersformule was tot 1 juli 2015 de meest gangbare formule voor het berekenen van een ontslagvergoeding, want op die datum werd de wettelijke transitievergoeding ingevoerd ter vervanging van de kantonrechtersformule. Momenteel wordt de kantonrechtersformule alleen nog toegepast bij individueel ontslag met wederzijds goedvinden en bij collectief ontslag op basis van een met de vakbonden overeengekomen sociaal plan. Meer informatie over de kantonrechtersformule en het berekenen van uw ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule vindt u hier.

Een ontslagvergoeding wordt meestal gebruikt als aanvulling op een werkloosheidsuitkering of een lager salaris elders. Soms wordt een ontslagvergoeding berekend op basis van de suppletiemethode en deze methode is gebaseerd op het tijdelijk aanvullen (= suppletie) van werkloosheidsuitkeringen tot een bepaald niveau. Het gaat dan om een tijdelijke aanvulling op een werkloosheidsuitkering (WW, TW, IOAW of IOW) of een lager salaris elders tot bijvoorbeeld 80% van het laatstgenoten salaris. Meestal geldt als vuistregel hoe hoger de leeftijd en het aantal dienstjaren, des te langer duurt de inkomensaanvulling. De veronderstelde periodieke aanvullingen worden meestal omgerekend naar een eenmalige ontslagvergoeding op de ontslagdatum. Bij de suppletiemethode wordt soms verondersteld dat de ontslagen werknemer tot zijn pensioenleeftijd werkloos blijft, of (indien vooraf bekend) na het ontslag een lager salaris ontvangt van zijn nieuwe werkgever.

Bij het berekenen van een ontslagvergoeding volgens de suppletiemethode is de hoogte van de ontslagvergoeding sterk afhankelijk van diverse variabelen zoals, suppletieniveau, aanvullingsduur, periodieke uitkering of eenmalige uitkering. De suppletiemethode wordt soms gebruikt voor oudere werknemers die op grond van een sociaal plan bij een collectief ontslag recht hebben op een ontslagvergoeding.

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden wordt zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter de arbeidsovereenkomst beëindigd na schriftelijke instemming van de werknemer. Een werkgever loopt altijd het risico dat het verzoek voor ontslag wordt afgewezen door het UWV of de kantonrechter. Werkgevers kunnen een risicovolle ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter voorkomen door de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden heeft een werknemer geen recht op een transitievergoeding, maar in veel gevallen wordt er een hogere ontslagvergoeding overeengekomen. Het verschil tussen een hogere ontslagvergoeding en een transitievergoeding wordt gezien als een extra afkoopsom omdat een werkgever met een hogere ontslagvergoeding het risico afkoopt dat het verzoek tot ontslag wordt afgewezen. Een werkgever en werknemer kunnen bij ontslag met wederzijds goedvinden bijvoorbeeld overeenkomen dat de hogere ontslagvergoeding wordt berekend op basis van de kantonrechtersformule of de suppletiemethode.


Vraag gerust om een vrijblijvend advies van een erkend arbeidsrecht advocaat uit uw regio. Na ontvangst van uw verzoek via het contactformulier wordt u gebeld door een arbeidsrecht advocaat om uw ontslag te bespreken. Wellicht is het mogelijk om een (veel) hogere ontslagvergoeding te ontvangen dan het huidige aanbod van uw werkgever.