Ontslaglijn.nl
Arbeidsrecht advocaat

Zelf onderhandelen over uw ontslag zonder rechtsbijstand van een arbeidsrecht advocaat kan leiden tot kostbare juridische fouten. Het UWV kan bijvoorbeeld van mening zijn dat u verwijtbaar werkloos bent geworden waardoor u geen recht hebt op een werkloosheidsuitkering. Bovendien komt het regelmatig voor dat een werknemer een aangeboden transitievergoeding van zijn werkgever accepteert terwijl een arbeidsrecht advocaat een (veel) hogere ontslagvergoeding had kunnen bedingen voor de werknemer.

Zelfs als sprake is van een goede verstandhouding met uw werkgever is het toch verstandiger om een eigen arbeidsrecht advocaat te nemen die uitsluitend uw belangen behartigt. Een door uw werkgever aangewezen advocaat heeft meestal een zakelijke relatie met uw werkgever waardoor getwijfeld kan worden aan de onafhankelijkheid van zo'n advocaat. Werkgevers en werknemers hebben onder andere een tegengesteld belang bij het vaststellen van de hoogte van een ontslagvergoeding. De kosten voor rechtsbijstand worden meestal deels of volledig door de werkgever vergoed.

Erkend arbeidsrecht advocaat

Werknemers die een advocaat zoeken zijn vaak in de veronderstelling dat alle advocaten voldoende kennis hebben van het arbeidsrecht, maar slechts 6% van alle advocaten beschikt over een officieel keurmerk als erkend arbeidsrecht advocaat. Wij hebben een landelijk netwerk van uitsluitend officieel erkende arbeidsrecht advocaten. Een arbeidsrecht advocaat kan alleen worden toegelaten als erkend arbeidsrecht advocaat na het voltooien van een specialisatieopleiding arbeidsrecht. Daarnaast moet een arbeidsrecht advocaat gedurende de laatste vijf jaar een praktijk voeren die voor minimaal de helft uit arbeidsrecht bestaat. Een toegelaten arbeidsrecht advocaat moet vervolgens jaarlijks diverse cursussen volgen anders verliest hij alsnog zijn keurmerk als erkend arbeidsrecht advocaat.

Werknemers met een rechtsbijstandverzekering hebben bij ontslag recht op rechtsbijstand van een interne jurist van de verzekeraar. Het nadeel van een rechtsbijstandverzekering is het risico van een tegengesteld belang tussen verzekeraar en verzekerde. Het snel schikken van een ontslag is voor een verzekeraar veel goedkoper dan het voeren van een ontslagprocedure, terwijl een ontslagprocedure wellicht een hogere ontslagvergoeding kan opleveren voor de werknemer. De verzekerde heeft een wettelijk recht om een eigen arbeidsrecht advocaat te nemen op kosten van de verzekeraar, mits de verzekeraar toestemming verleent voor het voeren van een ontslagprocedure. In de polisvoorwaarden van een rechtsbijstandverzekering is vastgelegd hoeveel de maximum onkostenvergoeding bedraagt voor een zelf gekozen arbeidsrecht advocaat bij ontslag.


Wilt u advies van een erkend arbeidsrecht advocaat of heeft u een rechtsbijstandverzekering voor ontslag maar bent u niet tevreden over de wijze waarop u wordt bijgestaan? Vraag gerust om een vrijblijvend advies van een erkend arbeidsrecht advocaat uit uw regio. Na ontvangst van uw verzoek via het contactformulier wordt u gebeld door een arbeidsrecht advocaat om uw ontslag te bespreken. Wellicht is het mogelijk om een (veel) hogere ontslagvergoeding te ontvangen dan het huidige aanbod van uw werkgever.